Za nim jednak do tego doszło, został powołany społeczny komitet, w którego skład weszli dyrektorzy szkół współpracujących z wojskiem, przedstawiciel Rady Miasta, byli żołnierze obu jednostek, były dowódca jak również społecznicy- miłośnicy tematyki wojskowej. Do ich zadań należało opracowanie regulaminu, na podstawie, którego określono m.in. co znajdzie się na płatach nowego sztandaru oraz w jaki sposób można ufundować sztandar. „Przez rok udało nam się zebrać potrzebną kwotę, ale co ważne dotrzeć do byłych fundatorów poprzednich Związkowych sztandarów. Warto pamiętać, że byli żołnierze- saperzy zrzeszeni w Kole nr 1 otrzymali na placu apelowym z rąk ówczesnego dowódcy swój sztandar a Koło nr 2, sztandar Wojewódzkiego Zarządu Związku. Niestety część firm- fundatorów już nie istniało, ale pozostały instytucje państwowe, które jak dawniej wsparły ponownie inicjatywę tworzenia nowego sztandaru” – opowiada Przewodniczący Społecznego Komitetu plut. Marcin KAMIŃSKI. „Po przez nowy sztandar chcieliśmy połączyć dwie jednostki, aby nie dzielić saperów i piechoty stąd idea, aby sztandar nosił patrona: Gorzowskich Jednostek Wojskowych a symbolem jedności będą umieszczone na płacie sztandaru odznaki 12 Kołobrzeskiego Pułku, 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej i 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów. Ostatnie miejsce na płacie zajmie herb miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako miejsca, w którym przez blisko 50 lat stacjonowali nasi żołnierze” – dodaje plut. KAMIŃSKI.

 

Jednocześnie wraz z działalnością społecznego komitetu trwały przygotowania przy pomniku polegające na oczyszczeniu terenu oraz drobne prace naprawcze pomnika. Należy pamiętać, że jest to teren prywatny należący do dawnej Wyższej Szkoły Biznesu- Dziś Prokuratura Rejonowa stąd wszystko odbywa się w miarę możliwości własnymi siłami.

 

  

 

Tradycją uroczystości 18 marca- data nie przypadkowa, bowiem to dzień, w którym żołnierze 12 Kołobrzeskiego Pułku obchodzili święto swojej jednostki, była msza święta na terenie byłej jednostki wojskowej w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, którą odprawił kapelan Wojska Polskiego ks. płk Marek KWIECIŃSKI w asyście ks. wikariusza Arkadiusza WIĄCKA.

 

    

 

Po mszy wszyscy goście w asyście pocztów sztandarowych szkół współpracujących z wojskiem (Zespół Szkół Elektrycznych im. mjr Henryka SUCHARSKIEGO, Zespół Szkół Ekonomicznych, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej z Sulecina), starego sztandaru Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego oraz historycznego sztandaru 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego przemaszerowali w asyście żołnierzy Wydziału Żandarmerii Wojskowej z Wędrzyna pod pomnik bohaterów 12 PP przy byłym placu apelowym, gdzie odbyła się główna część uroczystości.

 

    

 

Tradycją już jest fakt prowadzenia uroczystości wojskowych przez uczniów, bo to oni są kontynuatorami historycznej tradycji byłego garnizonu. Dlatego też uroczystość poprowadził Bartosz KAAK z samorządu uczniowskiego „Ekonomika”.

 

Mimo panującej pandemii, na uroczystość przybyli najważniejsi goście, czyli żołnierze, w tym ostatni dowódca 12 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego i 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej w jednej osobie Pan płk w st. spocz. Marek DRÓZD, ale również sponsorzy.

 

Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień skąd wywodzą się sztandary wojskowe i jaka jest ich historia. Przy okazji przypomniano tradycje ufundowanych jeszcze w Rzeczpospolitej Ludowej dwóch sztandarów dla Koła nr 1 i 2 opisując ich symbole. A te powstały wraz z utworzeniem organizacji zrzeszającej byłych żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych w całym kraju.

 

Wraz z ufundowaniem nowego sztandaru zrodził się pomysł, aby stary sztandar saperów, bo ten najmniej został nadszarpnięty zębem czasu, przekazać do jakiejś placówki muzealnej. Propozycja szybko padła i za aprobatą byłych saperów ustalono, że trafi do Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach. Stąd na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli placówki.

 

Zgodnie z ceremoniałem sztandar został po raz ostatni pokazany przybyłej publiczności a następnie przekazany przez żołnierzy na ręce przedstawiciela placówki- burmistrza Mieszkowic pana Andrzeja SALWY oraz kustosza Muzeum Pana Michała DWORCZYKA.

  

 

Najważniejszą częścią oficjalną uroczystości była ceremonia przekazania nowego sztandaru, który decyzją Zarządu Koła w Gorzowie Wlkp. od dziś nosi patrona: Gorzowskich Jednostek Wojskowych. Kolejnym ważnym momentem było odczytanie aktu fundacyjnego sztandaru. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Pani Anna FEDOROWICZ- wdowa po zasłużonym żołnierzy 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty oraz por. marynarki Stanisław JODKO- Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. mjr Henryka SUCHARSKIEGO. Po odczytaniu aktu nastąpiła ceremonia przybijania gwoździ pamiątkowych przez fundatorów a tych było 27. Oprócz wojskowych gwoździe przybijali m.in. przedstawiciele 12 PZ, 4 BZ i 4 Bsap, Przedstawiciel biura poselskiego Posłanki na Sejm RP Pani Krystyny SIBIŃSKIEJ, przedstawiciele Nadleśnictwa Bogdaniec i Myśliborza, dyrektorzy szkół współpracujących z wojskiem, przedstawiciele jednostek samorządowych, byli sponsorzy poprzednich Związkowych sztandarów.

 

    

 

 

Zanim sztandar zgodnie z ceremoniałem został przekazany przez rodziców chrzestnych Prezesowi Koła im. Gorzowskich Jednostek Wojskowych w Gorzowie Wlkp. panu st. chor. sztab. Marianowi NOWACKIEMU nastąpiło jego poświęcenie przez kapelana WP w asyście ks. kanonika Andrzeja TOMYSA. Kolejnym ważnym momentem było przekazanie sztandaru dla pocztu sztandarowego Związku w skład, którego weszli: szer. Roman CEKALSKI, sztandarowy- plut. Marcin KAMIŃSKI oraz szer. Kamila KAMIŃSKA.

 

    

 

Święto nieistniejącego dziś już 12 kołobrzeskiego Pułku to również doskonały czas na wręczenie medali i wyróżnień za prace społeczną na rzecz pro obronności oraz podtrzymywania pamięci o miejscach związanych z Orężem Wojska Polskiego. Dlatego również w tym roku wyróżnieni medalami zostali:

 

 

- Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” płk Marek DRÓZD

 

- Krzyżem Brązowym „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Pan st. szer. Jakub JAKUBOWSKI oraz st. chor. sztab. Tomasz RYBARCZYK

 

– Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Parafia pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie Wielkopolskim

 

- Medalem Brązowym „Za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”: Pan Wojciech TONDER

 

 

Ponadto wręczono pamiątkowe medale 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dla: Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Pani szer. Agnieszki LEWOSIUK.

 

  

 

Akcentem kończącym uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznego znicza przez delegacje przy wojskowym pomniku. W tym samym dniu uczniowie zapalili również znicz na terenie byłej brygady saperów, gdzie również znajduje się pomnik wojskowy.

 

 

 

Tekst: plut. Marcin KAMIŃSKI

Foto: Aleksandra MARCISZYN, Anastasiia DIDYK

 

 

Autor tekstu pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do powstania tej ważnej inicjatywy, jaką było ufundowanie nowego sztandaru wojskowego.

 

A na koniec kilka zdjęć pamiątkowych.