Związek może prowadzić takie spotkania z młodzieżą dzięki innej umowie podpisanej z Ministrem Obrony Narodowej. Zdaniem pedagogów współpraca z wojskiem pozwoli na wydatne urozmaicenie w pracy nauczyciela przedmiotu. – dla młodzieży najważniejszy jest żywy kontakt z żołnierzem i uzbrojeniem. Będziemy mogli korzystać ze sprzętu i obiektów wojskowych, gdyż Związek współpracuje z jednostkami wojskowymi. Chcemy też realizować wychowanie patriotyczno-obronne przez wycieczki organizowane przez Związek – mówi Jerzy Antczak, nauczyciel Przysposobienia Obronnego w gorzowskim „Ekonomiku”. Satysfakcji nie kryje też dyrekcja szkoły. – Z chęcią nawiązaliśmy współprace ze stroną wojskową, aby przybliżyć młodym ludziom piękne dzieje i tradycje Oręża Polskiego- to z jednej strony, a z drugiej – żeby pokazać miejsca kształtujące postawy patriotyczne – cieszy się Jarosław Kapelarz, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.

 

Wśród członków Związku są weterani pamiętający jeszcze mroczne czasy minionej wojny. - To najwyższy czas, by skorzystać z wiedzy tych ludzi, którzy przeszli szlak wojenny, bo ta wiedza nam ucieka … - mówi Jerzy Wernerowski, prezes gorzowskiego ZŻWP. Zajęcia mają być współtworzone    vz uczniami. Wszystko po to, aby nie tylko uczyły i wychowywały, ale wzbudzały prawdziwe zainteresowanie. Stąd, zarówno szkoła, jak i związek są otwarte na wszelkie pomysły i inicjatywy młodych ludzi. – Jeżeli szkoła zechce przeprowadzić jakiś pokaz lub zorganizować wycieczkę do miejsc pamięci narodowej, każda z sugestii będzie realizowana w praktyce – dodaje Jerzy Wernerowski. Podczas pokazów w wykonaniu żołnierzy, prezentowane są elementy współczesnego umundurowania oraz wyposażenie osobiste żołnierzy. Każdy może przez chwilę poczuć się jak żołnierz misji zagranicznej, przymierzając hełm kevlarowy, kamizelki taktyczne, trzymając granaty, a nawet założyć kombinezon Wojsk Specjalnych.

 

Lekcje z zajęciami „nowego” Przysposobienia Obronnego będą realizowane cyklicznie. Gorzowski ZŻWP zamierza nawiązać podobną współpracę także z innymi szkołami w Gorzowie, gdyż tak wczesne przybliżanie zagadnień wojskowych może wykształcić wśród młodzieży zainteresowanie i fascynacje wojskiem, jako sposób na przyszłe życie zawodowe. Młode pokolenie, po uzawodowieniu armii nie widzi już w wojsku przymusowego obowiązku, ale szansę na dalszy rozwój w ciekawym zawodzie, dając stabilność pracy, możliwość własnego mieszkania i przywileje w porównaniu do cywilnych profesji. Duże zainteresowanie wykazują także dziewczęta, dla których jest coraz więcej miejsc w wojsku – nie tylko w administracji i służbie zdrowia, ale coraz częściej, także na stanowiskach bojowych.

 

 

 

Tekst: Mariusz PIEPRZKA

Foto: Bartosz ZAKRZEWSKI