Związek Żołnierzy Wojska Polskiego współpracuje na podstawie podpisanych porozumień z:

 

Stowarzyszeniem Saperów Polskich, Koło nr 20 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów z Gorzowa Wielkopolskiego. Głównym celem podpisania porozumienia o współpracy z była kadrą wojskową saperów w realizowaniu uroczystości wojskowych m.in. Dnia Sapera oraz mających na celu popularyzowanie tradycji byłego gorzowskiego garnizonu wojskowego.

Pierwszym efektem współpracy było przekazanie przez Stowarzyszenie Saperów Polskich i Związek Żołnerzy Wojska Polskiego do Archiwum Państwowego archiwalnych filmów przedstawiających służbę w 4 Łużyckiej Brygadzie Saperów oraz zdjęć z 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty / Zmechanizowanego i późniejszej 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej. 

 

Stowarzyszeniem "Cold War Bunkers" w Lędzinach. Choć współpraca trwała już od roku czego przykładem były wspólne wyjazdy w celu inwentaryzacji zachodnich bunkrów atomowych na terenie Niemiec oraz powstanie dwóch filmów dokumentalnych o tematyce woskowej, to faktyczne podpisanie dokumentów miało miejsce dopiero w grudniu 2021 roku. Samo stowarzyszenie a raczej jego członkowie propagują tematykę wojskową z okresu zimnowojennego, dlatego wymiana dokumentów współpracy musiała się odbyć w miejscu związanym z tym okresem historii wojskowej. Stąd w pomieszczeniu telekomunikacyjnym sięgającym historycznie jeszcze okresu II Wojny Światowej odbyło się spotkanie pieczętujące wspólne działania na rzecz popularyzacji techniki wojskowej z lat 50-tych do 90-tych XX wieku. W tym też dniu odbyło się wspólne wymienienie się eksponatami muzealnymi po między Muzeum Techniki Wojskowej reprezentowanego przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego a powstającym Muzeum Obrony Cywilnej prowadzonego przez Stowarzyszenie. Niebawem przekazane eksponaty przez partnerów zawisną w ich placówkach muzealnych. 

 

Muzeum Techniki Wojskowej w Szczecinie. To nie typowe muzeum prowadzone jest społecznie przez Fundację Edukacji Strzeleckiej i Historycznej "Semper Parati", które poszukuje wyposażenia wojskowego oraz elementów ubioru Obrony Cywilnej z okresu Rzeczpospolitej Ludowej. Dzięki nawiązanej współpracy, jeszcze przed podpisaniem porozumienia udało się pozyskać dla muzeum wyposażenie schronowe z Węzła Kolejowego PKP w Lesznie, schronu atomowego dla Wojewody Śląskiego w Katowicach jak również urządzeń łączności wojskowej Rokada z podgorzowskiej stacji wzmacniakowej. To ten ostatni schron łączności zapoczątkował wówczas nie formalną współpracę z muzeum. W ramach porozumienia członkowie fundacji będą wspierać działania Związku w zakresie szkolenia z obsługi broni palnej jak również oprowadzać po muzeum. 

 

Szczecińską Ekipą Filmową "HistoryPL". Ekipa, w której skład wchodzą: Ernest SZAFRAN, Waldemar GAWINKOWSKI, Krzysztof WOJTAS i Marcin KAMIŃSKI to pasjonaci historii współczesnej, którzy realizują materiały filmowe o ciekawych, często niedostępnych dla zwykłych ludzi miejscach. Podróżując po województwach, po przez swoje filmy opowiadają wojskowe historie niegdyś ścisle tajnych miejsc zachęcając turystów do ich odwiedzenia. W skład ekipyokazyjnie wchodzą również osoby zaproszone z zewnątrz, które odgrywają główne role wcielając się w aktorów. Do tej pory ekipa zrealizowała film na morzu, na lądzie oraz w podziemiach, dzięki nawiązanej w 2020 roku współpracy ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. 

 

Zespołem Szkół Elektrycznych im mjr Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to druga szkoła w miejście, która w ramach współpracy z wojskiem, nie będąc placówką edukacyjną o kierunku mundurowym, realizuje zadania z zakresu działań pro obronnych i patriotycznych. Po Zespole Szkół Ekonomicznych, jest to druga szkoła, która z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego organizuje m.in. wycieczki do jednostek wojskowych, miejsc pamięci związanych z tradycjami Oręża Polskiego jak również wspiera uczniowską pomocą działania byłych żołnierzy i kombatantów z byłego garnizonu- Gorzowa Wlkp.

W dowód podziękowań za udzielaną pomoc, w szkole przechowywany jest sztandar Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 

 

17 Grupą Zabezpieczenia Medycznego z Międzyrzecza. Współpraca z jednostkami wojskowymi w zakresie zajęć w szkołach to nie tylko żołnierze piechoty zmotoryzowanej, artylerzyści czy saperzy. To również zajęcia z żołnierzami formacji, które nie zawsze występują na pierwszej linii. Mowa tu np. o wojskowych ratownikach medycznych, którzy dbają o ich stan zdrowia. Na co dzień zabezpieczają szkolenia poligonowe a w między czasie szkolą swoje umiejętności medyczne. Takim doskonałym szkoleniem i sprawdzeniem ich wiedzy są zajęcia z ratownictwa w szkołach gimnazjalnych. Widząc zainteresowanie szkół taką formą zajęć Związek postanowił podpisać w Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. porozumienie o współpracy z dowódcą 17 GZM mjr Marcinem Lewym. Dlaczego właśnie w tej szkole ? Bowiem szkoła od kilku lat włącza się w różne akcje wojskowe, dlatego wybór padł właśnie na tą szkołę. Dzięki współpracy na terenie miasta Gorzowa, żołnierze 17 GZM będą cyklicznie prowadzić spotkania poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. 

 

10 Brygadą Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Współpraca z brygada jest doskonałym przykładem jak byli żołnierze pamiętają o swojej dawnej jednostce. Mowa o zastępcy dowódcy płk Dariuszu Nawrockim, który jako porucznik rozpoczął swoją wojskową karierę w 12 Kołobrzeskim Pułku Zmechanizowanym w Gorzowie Wlkp. Dziś po rozformowaniu swojej pierwszej jednostki wspiera działaniami byłych żołnierzy Pułku m.in. uczestnicząc w święcie nie istniejącego Pułku oraz współorganizując spotkania z młodzieżą dotyczące pracy w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Dlatego z myślą o rozwinięciu współpracy 20 października 2014 r. w Sali Tradycji 10 BKPanc. odbyło się podpisanie porozumienia z dowódcą brygady, w której to uczestniczył kpr. Marcin Kamiński reprezentujący Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Podpisanie dokumentu było również okazją do otwarcia w Klubie 10 Brygady wystawy modeli pojazdów wojskowych 1 Dywizji generała Maczka. 

 

5 Kresowym Batalionem Saperów z Krosna Odrzańskiego. Po rozformowaniu 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej, pod którą podlegał 12 Kołobrzeski Pułk i późniejsza 4 Gorzowska Brygada Zmechanizowana to właśnie jednostka z Krosna Odrzańskiego podtrzymuje tradycje 4 Dywizji. Biorąc pod uwagę tradycje krośnieńskich żołnierzy Związek od 2 lat współpracuje z saperami. W zeszłym roku szkolnym saperzy odwiedzili kilka gorzowskich szkół organizując w nich zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i postępowania podczas znalezienia niewybuchów z okresu II Wojny Światowej. Saperzy, co roku uczestniczą w święcie nieistniejącego 12 Kołobrzeskiego Pułku. Dlatego chcąc udokumentować współpracę w dniu 29 czerwca 2014 r. na terenie garnizonowej strzelnicy 5 Bsap. podczas VIII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych Lubuskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło się podpisanie porozumienia między Dowódcą a Prezesem Koła nr 2. Symbolicznego przekazania dokumentów dokonali reprezentujący dowódcę kpt. Krzysztof Biłgorajski i członek Zarządu reprezentujący prezesa Koła nr 2 Stanisław Miklaszewski. 

 

Oddziałem Telewizji Polskiej w Gorzowie Wlkp. Działalność Związku nie mogłaby się rozwijać gdyby nie współpraca z lokalnymi mediami. To właśnie one informują mieszkańców o wojskowych uroczystościach jednocześnie zapraszając na nie. Dzięki temu, co roku szkoły zgłaszają się z prośbą o zorganizowanie zajęć wojskowych dla gorzowskich uczniów. Dlatego chcąc poszerzyć współpracę Zarząd Koła nr 2 podjął decyzję o podpisaniu porozumienia w dniu 13 czerwca 2014 r. podczas gorzowskich obchodów Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dokument podpisał dyrektor Oddziału TVP Gorzów Artur Gurec i Prezes Koła nr 2 Jerzy Wernerowski. 

 

Wydziałem Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Gorzowa Wlkp. Celem współpracy będzie wspólna organizacja wykładów kadry PWSZ i wojskowej, wchodzacej w skład Lubuskiego Garnizonu Wojskowego. Dzięki wojskowym wykładom studenci Wydziału dla służb mundurowych będa mieli okazję zapoznania się z praca w poszczególnych jednostkach wojskowych. To również okazja do sprawdzenia wiedzy w teorii podczas m.in. wyjazdów do jednostek wojskowych w ramach zajęć ćwiczeniowych. 

 

Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie. Po nawiązaniu współpracy z jednostkami wchodzącymi w struktury Wojsk Lądowych przyszedł czas na najmłodszą z formacji wojskowych. Widząc potrzebę organizowania zajęć wojskowych dotyczących bezpieczeństwa Związek postanowił podpisać współpracę 2 września 2013 r. podczas inauguracji roku szkolnego 2013/2014 aby w nowym roku uczniowie kilku gorzowskich szkół mogli uczestniczyć w zajęciach dotyczących m.in. bezpiecznego poruszania się po drodze. 

 

Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wlkp. Kolejną szkołą, która dołączyła do grona szkół współpracujących z wojskiem od dnia 28 czerwca 2013 r. zostało Gimnazjum nr 13. Dzięki przychylności dyrekcji do prowadzenia zajęć przez żołnierzy w ramach przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” podczas zakończenia roku szkolnego 2012/2013 na uroczystym apelu został podpisany list intencyjny. Na podstawie dokumentu w szkole będą się odbywać zajęcia z przedstawicielami wojska. 

 

35 Skwierzyńskim Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej ze Skwierzyny. Po rozformowaniu 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej wywodzącej się z 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z Gorzowa Wlkp. miasto Gorzów straciło status wojskowego garnizonu. Od 1999 r. Gorzów Wlkp. podlega Skwierzynie i to właśnie skwierzyńscy żołnierze wspierają związek w organizowaniu uroczystości wojskowych. Podczas święta kołobrzeskiego pułku 15 marca 2013 r. podpisano porozumienie o współpracy z dowódcą skwierzyńskiego dywizjonu. Dzięki współpracy uczniowie gorzowskich szkół będą mogli m.in. częściej odwiedzać koszary skwierzyńskiego garnizonu. 

 

17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną z Międzyrzecza. Podpisanie porozumienia nastąpiło 3 września 2012 r. Dzięki nawiązanej współpracy żołnierze brygady realizują ze związkiem wspólne przedsięwzięcia mające na celu promowanie zawodowej służby wojskowej. Żołnierze uczestniczą jako nauczyciele w szkołach podczas zajęć „Edukacji dla Bezpieczeństwa” 

 

Wojskową Komendą Uzupełnień z Gorzowa Wlkp. Porozumienie o współpracy realizowane jest od 3 marca 2011 r. Jednym z celów współpracy jest zapoznanie młodzieży z procedurami wstąpienia do wojska po przez wizyty w ramach lekcji do WKU. 

 

Zespołem Szkół Ekonomicznych z Gorzowa Wlkp. Jedną z pierwszych szkół, która z dniem 15 czerwca 2010 nawiązała współpracę był popularny „ekonomik”. Owocem współpracy są zajęcia z Przysposobienia Obronnego z udziałem żołnierzy „Czarnej Dywizji” oraz wycieczki o charakterze patriotyczno- historycznym do miejsc pamięci oraz jednostek wojskowych. 

 

Muzeum Oręża Polskiego z Kołobrzegu. Początki współpracy z Kołobrzeskim muzeum zostały zapoczątkowane przez dowódcę wówczas istniejącego 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty dzięki czemu żołnierze pułku uczestniczyli m.in. w uroczystościach zaślubin  z morzem. Po rozwiązaniu jednostki 2 września 2012 r. współpracę odnowił zarząd Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dzięki odnowionym kontaktom uczniowie gorzowskich szkół będą mogli uczestniczyć w wycieczkach historycznych do Kołobrzegu. 

 

Szkołą Podstawową nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp. Szkoła, która obecnie znajduje się w dawnym kasynie wojskowym, od lat 70-tych działała przy współpracy z 12 Pułkiem dzięki czemu uczniowie brali udział w licznych wojskowych uroczystościach oraz festynach. Przykładem dobrej współpracy było nadanie patrona szkoły związanego z jednostką. Po wyprowadzeniu wojska z miasta współpracę kontynuują byli żołnierze zawodowi pułku realizując liczne spotkania uczniów z kadrą wojskową.