Dzięki staraniom byłej kadry wojskowej z 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów oraz 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej pamiątki, które na co dzień były eksponowane w salach tradycji obu jednostek zostały zachowane od zapomnienia. Za zgodą ówczesnego komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień z Gorzowa płk dypl. Czesława Gawrona (2000 r.) zrodził się pomysł utworzenia w budynku WKU jedynej w Polsce Sali Tradycji poświęconej Gorzowskim jednostkom wojskowym jak i administracji wojskowej. Sala została podzielona tematycznie na 4 części: 12 Kołobrzeski Pułk Piechoty / Zmechanizowany i późniejsza 4 Gorzowska Brygada Zmechanizowana, 4 Nadwarciańska Brygada Saperów, Wojskowa Administracja w Gorzowie oraz Koło nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W pomieszczeniu zgromadzono m.in. historyczne zdjęcia, księgi pododdziałów, historyczne mundury, Puchary.

Od czasów jej założenia opiekunem Sali Tradycji jest mjr. Rez. Mirosław Pokorski, były oficer 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej a dziś pracownik cywilny WKU, który dla zainteresowanych grup szkolnych przybliża historię tego wyjątkowego miejsca.   

 

Wygląd sali Tradycji Gorzowskich Jednostek Wojskowych prezentuje poniższy już archiwalny materiał filmowy

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpO4_aeiWmk&t=28s

 

 

Niestety z dniem 2 października 2017 r. decyzją p.o Komendanta WKU Gorzów mjr Grzegorza MARCINCZAKA Sala Tradycji Gorzowskich Jednostek Wojskowych została zlikwidowana, a pamiatki przekazane do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.