Z Stowarzyszenie Saperów Polskich jest kontynuatore tradycji załozonego na początku 1946 roku w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, jako organizacji zrzeszających żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pozostających na emigacji po zakończeniu II Wojny Światowej.

Na początku 1948 roku na terenie Wieliej Brytani istniały 3 organizacje saperskie: Koło żołnierzy 1. Batalionu Saperów Kolejowych, Stowarzyszenie Samopomoc Saperów i Koło Stowarzyszenia Polskich Kombatantów nr 82- Saper. Celem postałych organizacji była wzajemna pomoc koleżeńska saperom, ich rodzinom, wdowom i sierotom po nich jak również pomoc w ogólnej pomocy społecznej. Ich powstanie miało związek z okresem rozformowywania jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ważnym wydarzeniem dla saperów był zorganizowany 5 września 1949 roku w Londynie Zjazd Saperów, w tym samym roku ukazał sie też pierwszy numer biuletynu informacyjnego "SAPER". Na kolejnych spotkaniach wypracowano kierunki działania zmierzające do połączenia wszystkich kół i stworzenia jednej saperskiej organizacji. Efektem tego było przyjęcie na Zjeździe Saperów 23 września 1951 roku uchał m.in. o: - utworzeniu w Londynie Stałego Sekretariatu Kół Saperskich, który będzie reprezentować wszystkich saperów, przyjęcia dnia 1 września lub pierwszej niedzieli września, jako Święta Saperów za aprobatą gen. Władysława ANDERSA. Prezesem Stowarzyszenia został płk Stanisław RŻADKOWSKI.

Kolejne lata działalności to czas działańsaperów zmierzających dalej do połączenia wszystkich organizacji w jedną. Dopiero 23 czerwca 1956 roku na zebraniu delegatów Kół i organizacji Saperskich oraz przedstawicieli oddziałów saperskich jeszcze niezrzeszonych powołało do życia organizacje pod nazwą "Stowarzyszenie Polskich Saperów na Obczyźnie". Zebrani uchwalili Status Stowarzyszenia oraz tymczasowy Zarząd, który miał m.in. zorganizować "Święto Sapera" i opracować program działania. 

Działalność Stowarzyszenia w drugiej połowie lat 50-tych zmierzała do podjęcia współpracy ze skupiskami saperów zamieszkujących Amerykę Południową, Kanadę i Australię.

Kolejne lata to spadek społcznego zaangażowania saperów i powolne "umieranie" organizacji.  Największym zawodem była niemoc w wydaniu SAPER-a. Lata 90-te to praktycznie zawieszenie działalności Stowarzyszenia. Za nim jednak do tego doszło, podjęto próbę wysyłając listy do ówczesnego Szefa Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego gen. bryg. Zdzisława BARCZEWSKIEGO z propozycją przekazania dorobku Stowarzyszenia z obczyzny do Polski. 11 Lutego 2001 roku odbyło się ostatnie spotkanie saperów.

Na odzew kolegów z wojska odpowiedziało od razu Stowarzyszenie Saperów Polskich z siedzibą w Warszawie przejmując tradycje, dorobek i biuletyn SAPER-a.

Próby powołania w kraju Stowarzyszenia, które mogłoby zrzeszać saperów: uczestniczących w wojnie, rozminowujących kraj, walczących z klęskami żywiołowymi, mogących nieść pomoc ludziom, działających na misjach pokojowych i stabilizacyjnych podejmowano już w latach 70-tych, pamiętając o tym, że za granicą już dawno działa Stowarzyszenie Polskich Saperów na Obczyźnie. Szczególnym orędownikiem tej idei był ówczesny Szef Wojsk Inżynieryjnych gen. bryg. Czesław PIOTROWSKI. Niestety panujący wówczas klimat polityczny nie sprzyjał takim inicjatywom. Dopiero 30 lat później, w 1999 roku powrócono do pomysłu utworzenia organizacji. Powołana samoistnie grupa w składzie: płk w st. spocz. Michał REZIECKI, płk w st. spocz. Stanisław SOROKA, płk w st. spocz. Bogusław GILEWSKI oraz płk Bogusław SYGANOWSKI i płk Marian KASPERSKI zaproponowała, że nowo utworzona organizacja będzie sie nazywać: "Stowarzyszenie Saperów Polskich". w nastepnej kolejności z pomysłem powołania instytucji zapoznała Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych a idee poparło Ministerstwo Obrony Narodowej.

Koło nr 20 Stowarzyszenia Saperów Polskich w Gorzowie Wielkopolskim powstało w 2007 roku w wyniku rozwiązania Stowarzyszenia "Towarzystwa Przyjaciół 4 Brygady Saperów, które istniało od momentu rozformowania Brygady.  Jego członkowie wywodzą się z 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów, stacjonującej w mieście przy ulicy Chopina w latach 1944-1999. Głównym celem działań społecznych Koła nr 20 jest podtrzymywanie tradycji i historii wśród społeczeństwa o rozformowanej 4 Brygadzie Saperów, organizowanie uroczystości Dnia Sapera oraz Święta Brygady na terenie byłej jednostki wojskowej przy pomniku "Chwała Saperom" oraz integracja byłej kabry saperów podczas wspólnych spotkań.