Wraz z powstaniem organizacji przy jednostkach wojskowych każde „Koło” czy „Zarząd Rejonowy/Wojewódzki” decydowało się na ufundowanie przez byłych żołnierzy przy wsparciu kadry zawodowej i społeczeństwa własnych sztandarów, które utożsamiały się ze swoją historią wojskową.

Nie inaczej było w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Sztandar Koła nr 1 przy 4 Brygadzie Saperów został uroczyście wręczony 15 sierpnia 1994 roku na placu apelowym w towarzystwie całego stanu brygady oraz zaproszonych gości. Z tamtej uroczystości zachowało się kilkanaście zdjęć, które prezentujemy poniżej. 

 

Sztandar Koła nr 1 im. płk Edwarda Kozłowskiego

Na obu stronach sztandaru wzór przypominał cztery trójkąty (po przeciwnych stronach dwa białe i dwa połączone ze sobą czerwone) z umieszczonym centralnie liściem wawrzynu a w środku niego z logo organizacji i napisem: ZBŻZ. Na górze i pod liściem umieszczono napis: Wierni Ojczyźnie. Na odwrotnej stronie na górze umieszczono nazwę organizacji: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych, w części środkowej w liść wawrzynu wkomponowano herb miasta i odznakę pamiątkową 4 brygady Saperów a na dole napis: Koło nr 1 im. płk Edwarda Kozłowskiego w Gorzowie Wlkp.

Na drzewcu sztandaru uwieczniono 21 pamiątkowych tabliczek fundatorów: instytucji państwowych, prywatnych firm, oraz jednostek wojskowych.

Obecnie sztandar został przekazany do Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach.

 

Koło nr 2 przy 12 Kołobrzeskim Pułku nigdy nie miało swojego sztandaru i ciężko dziś ustalić dla czego. Ten brak uzupełniał zawsze sztandar Zarządu Wojewódzkiego, które znajdowało się w tym samym budynku co Koło nr 2. W późniejszym czasie, gdy Zarząd w Gorzowie Wlkp. połączył się z Zarządem Wojewódzkim w Zielonej Górze, byli „pancerniacy” przejęli sztandar.

 

Sztandar Koła nr 2 im. gen. bryg. Stefana Orlińskiego

Na obu stronach sztandaru wzór przypominał cztery trójkąty (po przeciwnych stronach dwa białe i dwa połączone ze sobą czerwone) z umieszczonym centralnie liściem wawrzynu a w środku niego z logo organizacji i napisem: ZBŻZ. Na górze i pod liściem umieszczono napis: Wierni Ojczyźnie. Na odwrotnej stronie Umieszczono nazwę organizacji: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych – Zarząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. W części środkowej w liść wawrzynu wkomponowano herb miasta.

Na drzewcu sztandaru uwieczniono 65 pamiątkowych tabliczek fundatorów: instytucji państwowych, prywatnych firm, oraz jednostek wojskowych.

 

18 marca 2021 roku w dniu święta Pułku zawiązał się Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Gorzowskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ideą ufundowania nowego sztandaru będzie połączenie tradycji dwóch gorzowskich jednostek wojskowych po przez umieszczenie na płacie sztandaru loga 12 Kołobrzeskiego Pułku, 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej i 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów. W skład komitetu weszli m.in. przedstawiciele 12 Kołobrzeskiego Pułku, 4 Brygady Zmechanizowanej oraz dyrektorzy szkół współpracujących ze Związkiem.

Tak jak 1995 roku, gdy nadany został ostatni sztandar Jednostki z ulicy Myśliborskiej, tak nowy sztandar planuje się ufundować 18 marca 2022 roku na byłym placu apelowym brygady zmechanizowanej.

 

Sztandar Koła im. Gorzowskich Jednostek Wojskowych

Na obu stronach sztandaru wzór przypominał cztery trójkąty (po przeciwnych stronach dwa białe i dwa połączone ze sobą czerwone) z umieszczonym centralnie liściem wawrzynu. Na awersie płatu na środku umieszczono logo organizacji z napisem: ZBŻZ. Na górze umieszczono nazwę: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło im. Gorzowskich Jednostek Wojskowych a na dole: Gorzów Wlkp.

Na odwrotnej stronie płatu umieszczono w części środkowej wawrzynu a w nim napis: Zawsze Wierni Ojczyźnie. Dodatkowo w każdym rogu umieszczono 4 symbole: odznakę pamiątkową 12 Kołobrzeskiego Pułku, 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej, 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów oraz herb miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Na drzewcu sztandaru uwieczniono 27 gwoździ fundatorów oraz 8 gwoździ pamiątkowych przedstawiających najważniejsze daty w historii 12 Pułku / 4 Brygady Zmechanizowanej i 4 Brygady Saperów.

Na co dzień sztandar przechowywany jest w Zespole Szkół Elektrycznych im. mjr Henryka SUCHARSKIEGO w Gorzowie Wielkopolskim.